V noci na diaľnici, prietrž mračien v meste, niekde na osamelej ceste… Auto sa pokazí vždy v nevhodnom čase a na nevhodnom mieste. Nebude to vybitá batéria? Mám dostatok paliva v nádrži? Otázok môže byť veľa, odpoveď zvyčajne len jedna – potrebujem pomoc! Je dobré, ak sa aj v týchto situáciách môžete na niekoho spoľahnúť.

Asistenčné služby sú jednou z dôležitých popredajných služieb poskytovaných motoristom. Sú zamerané predovšetkým na odstraňovanie technických porúch vozidiel na ceste, prípadne odťahu do servisného miesta alebo miesta určeného klientom, ako aj na nevyhnutnú pomoc a asistenciu posádke vozidla (jazyková pomoc v zahraničí, ubytovanie, zabezpečenie opravy atď.).

V kritickej situácii ide určite o veľmi zaujímavú službu, ktorú každý z nás rád využije a dvojnásobne ocení v prípadoch, ak sme na dovolenke alebo v zahraničí. Asistenčné služby Vám dnes ponúkajú predajcovia vozidiel, poisťovne, aj emitenti kreditných kariet. Či sa sľuby naplnia si bežný zákazník overí len raz za čas, ale o to silnejší je pozitívny alebo negatívny zážitok spojený s očakávaním, či sa na telefónne číslo, kde je deklarovaná pomoc dovoláte, a či Vám niekto príde skutočne pomôcť.

Test kvality asistenčných služieb

Preveruje dostupnosť a celkovú úroveň služby poskytovanej majiteľom vozidiel v prípade výskytu poruchy alebo inej udalosti, ktorá znemožňuje vodičovi pokračovať v jazde. Zmapovaním celého priebehu servisného zásahu sa zisťuje operatívnosť, ochota a odborná zdatnosť technika pri odstraňovaní poruchy vozidla v prevádzke. Test je spravidla vykonávaný mimo bežnej pracovnej doby servisnej prevádzky.

Komu je produkt test kvality určený?

Výrobcom vozidiel, resp. zástupcom výrobcov vozidiel (importérom)
Test umožňuje výrobcom vozidiel (importérom) overiť úroveň asistenčných služieb poskytovaných jeho zmluvnými zástupcami. Pravidelným overovaním je možné získať celkový obraz o zabezpečovaní asistenčných služieb, ako aj postupné zvyšovanie ich kvality.

Autoservisom (zmluvným zástupeniam importéra)
Na objednávku majiteľa, resp. vedúceho servisu za účelom internej kontroly jednotlivých pracovníkov (prijímací technik, mechanik, skladník) zabezpečujúcich asistenčné služby počas zvoleného časového obdobia.
Test kvality asistenčnej služby je možné použiť aj pre výcvik svojich zamestnancov a ich prípravu na “ostré” overenie zo strany importéra vozidiel.

Motoristickým časopisom
Uvedený test dáva možnosť novinárom z motoristickej brandže preveriť, či deklarovaná ponuka a služby jednotlivých importérov alebo poisťovní  zodpovedajú skutočnosti. Uvedená téma sa ukazuje ako veľmi dôležitý a čitateľsky atraktívny zdroj informácií pre motoristickú verejnosť.

Ako test kvality asistenčných služieb prebieha?

Technický inšpektor odstaví vozidlo, na ktorom nasimuluje chybu znemožňujúcu pokračovať v ďalšej jazde. Následne telefonicky kontaktuje centrálu asistenčnej služby (testovaný servis) a nahlási svoj problém. V rámci testu je posudzovaný celý priebeh servisného zásahu. Hodnotí sa ochota a operatívnosť, rýchlosť zásahu, schopnosť odstrániť poruchu na mieste atď. Po ukončení testu inšpektor spracuje detailnú správu o priebehu testu a zaznamená všetky podstatné údaje súvisiace s požiadavkami, ktoré deklaruje výrobca (importér) vozidiel v rámci zabezpečenia asistenčných služieb.
Na základe získaných výsledkov je po ukočení série testov zostavená súhrnná záverečná správa, ktorá zahŕňa štatistické vyhodnotenie jednotlivých servisných zastúpení, ako aj porovnania z históriou. Správa môže byť vyhotovená v tlačenej a elektronickej podobe vo forme prezentácie výsledkov.

Cena produktu

Cena je závislá od časovej náročnosti testu, cestovných nákladov a od spôsobu vykonania testu (bežná pracovná doba, noc, víkend). Pre upresnenie Vašich požiadaviek a vypracovanie cenovej ponuky nás kontaktujte tu.

Overte si kvalitu Vášho servisu!

Ak jazdíte na aute VW, Audi, Seat, Cupra, Ford alebo Hyundai, toto je ponuka pre Vás. Zástupcovia výrobcov (importéri) týchto vozidiel testujú svoje autorizované (značkové) servisy. Zapojte sa do akcie, ktorá pomôže zvýšiť kvalitu servisných služieb uvedených značiek a získajte zaujímavú odmenu. Pre viac informácií kliknite sem: