TOPTEST s.r.o.

 

TOPTEST s.r.o. je nezávislou a nestrannou inšpekčnou organizáciou pôsobiacou v oblasti automobilového priemyslu. Spoločnosť sa zameriava najmä na objektívne posudzovanie a overovanie kvality v oblasti predaja, údržby, diagnostiky, opráv a kontroly vozidiel (mystery shopping a phantom testing). Naši pracovníci doteraz realizovali pre rôznych výrobcov vozidiel viac ako 2700 testov kvality rôznymi spôsobmi – s reálnymi majiteľmi vozidiel, s fantómovým vozidlom, testy mobil-servisov, mystery shopping atď.

 

Ďalšou významnou aktivitou je podpora zákazníckej orientácie staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly zahŕňajúca zavedenie systému manažérstva kvality, internetovú propagáciu a pravidelnú kontrolu dodržiavania komunikačných štandardov. Cielená orientácia na klienta zahŕňajúca zavedenie systému manažérstva kvality, internetovú propagáciu a pravidelnú kontrolu dodržiavania komunikačných štandardov môže byť v budúcnosti nástroj, ktorý rozhodne o úspešnosti podnikania v konkurenčnom prostredí rastúceho počtu kontrolných pracovísk.

 

V záujme trvalého dosahovania a zachovania vysokého kvalitatívneho štandardu má spoločnosť TOPTEST s.r.o. zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality v zmysle požiadaviek STN EN ISO 9001:2015.

 

Prospekt TOPTEST s.r.o.

Hľadáme mystery shoperov

Pre naše projekty hľadáme vhodných spolupracovníkov na pozíciu Mystery Shopper.

Overte si kvalitu Vášho servisu!

Ak jazdíte na aute VW, Audi, Seat, Cupra, Ford alebo Hyundai, toto je ponuka pre Vás. Zástupcovia výrobcov (importéri) týchto vozidiel testujú svoje autorizované (značkové) servisy. Zapojte sa do akcie, ktorá pomôže zvýšiť kvalitu servisných služieb uvedených značiek a získajte zaujímavú odmenu. Pre viac informácií kliknite sem: