Už aj slovenskí zákazníci stále viac nahrádzajú telefonickú komunikáciu elektronickou poštou a očakávajú primerane rýchlu a kvalitnú odpoveď. Do budúcnosti sa dá predpokladať iba nárast tejto formy komunikácie.

Mystery e-mailing preveruje ochotu, odbornú a komunikačnú úroveň pracovníkov zmluvného zástupcu (predajca, prijímací technik) pri simulovanej e-mailovej komunikácii so zákazníkom. Sleduje sa odbornosť, kompetentnosť a časový rámec odpovede na simulovanú otázku (požiadavku) zo strany potenciálneho zákazníka. Do hodnotenia je možné zahrnúť aj overenie schopnosti reagovať na e-mail v cudzom jazyku.

K vyhodnoteniu používame metódu tzv. Email Response Index (ERI). ERI poskytuje objednávateľovi informácie o tom, ako jednotlivé subjekty pristupujú k problematike e-mailovej komunikácie so svojimi súčasnými či potenciálnými klientami.
Výsledný index je potom kombináciou informácíií o tom, či testovaný subjekt reagoval na e-mailové otázky, aký bol časový rámec (rýchlosť reakcie) a kvalita odpovede. Maximálna hodnota Email Response Indexu sa rovná 100.

Ako mystery e-mailing prebieha?

Testovanej prevádzke je v priebehu jedného týždňa zasielaná každý deň jedna e-mailová požiadavka. Text jednotlivých požiadaviek (otázok) je pripravovaný v súčinnosti s objednávateľom. Spôsob a frekvenciu zasielania e-mailov je možné upravovať na základe požiadaviek objednávateľa.

Na základe získaných výsledkov je po ukočení série testov zostavená súhrnná záverečná správa, ktorá zahŕňa štatistické vyhodnotenie jednotlivých servisných zastúpení, ako aj porovnania z históriou. Správa býva vyhotovená v tlačenej a elektronickej podobe vo forme prezentácie výsledkov.

Aká je cena našich služieb?

Cena je úmerná časovej náročnosti testu, najmä z hľadiska jeho vyhodnotenia. Predpokladaná časová náročnosť (mystery call + mystery e-mail) vrátane prípravy je rozsahu cca 2 hodín. Pre vypracovanie cenovej ponuky nás kontaktujte tu.

Staň sa Mystery Shopperom

Pre naše projekty hľadáme vhodných kandidátov (externých spolupracovníkov) na pozíciu Mystery Shopper.

Ak máte záujem, vyplňte prosím nasledovný formulár:

Registračný formulár

Overte si kvalitu Vášho servisu!

Ak jazdíte na aute VW, Audi, Seat, Cupra, Ford alebo Hyundai, toto je ponuka pre Vás. Zástupcovia výrobcov (importéri) týchto vozidiel testujú svoje autorizované (značkové) servisy. Zapojte sa do akcie, ktorá pomôže zvýšiť kvalitu servisných služieb uvedených značiek a získajte zaujímavú odmenu. Pre viac informácií kliknite sem: