Vážená pani, vážený pán!

Spoločnosť Porsche Slovakia, oficiálny zástupca výrobcu vozidiel SEAT v SR pripravila pre Vás zaujímavú akciu v rámci svojho dlhodobého programu zameraného na zlepšovanie kvality servisných služieb. Naši zmluvní partneri – autorizované servisy SEAT – majú záujem na sústavnom zvyšovaní spokojnosti svojich zákazníkov, preto sa v pravidelných intervaloch podrobujú testu kvality poskytovaných služieb.

Výsledky týchto testov sú dôležité pre optimalizáciu rozsahu a spôsobu vykonávania servisu a opráv vozidiel.

Ponúkame Vám účasť na tomto projekte, ktorý v našom mene zabezpečuje inšpekčná organizácia TOPTEST. Ak sa rozhodnete spolupracovať pri ďalšom zvyšovaní kvality servisných prehliadok vozidiel, získate objektívne informácie o rozsahu úkonov, ktoré majú byť na Vašom vozidle vykonané v rámci predpísanej pravidelnej údržby. Zároveň Vás za Vašu ochotu odmeníme aj zaujímavým finančným bonusom.
Výhodou pre Vás, ako používateľa vozidla (účastníka testu) sú:

  • overenie kvality servisu Vášho vozidla SEAT pod dohľadom testovacej organizácie – vozidlo po servisnej prehliadke opätovne skontroluje náš audítor kvality spolu so servisným technikom,
  • ušetríte na servisnej prehliadke:
    • pri vozidle s 4-ročným grátis servisom SEAT Vám uhradíme náklady na vami objednané dodatočné práce alebo príslušenstvo až do 100 €,
    • pri ostatných vozidlách Vám uhradíme náklady na servisnú prehliadku až do 130 €.

Finančná odmena Vám bude vyplatená bezprostredne po ukončení testu.

Podmienky účasti sú jednoduché

Do projektu „Test kvality servisnej činnosti“ sa môžete zapojiť, ak disponujete vozidlom SEAT, ktoré spĺňa nasledovné podmienky:

  • vek vozidla je maximálne 10 rokov,
  • vozidlo nesmie mať najazdených viac ako 250 tis. km,
  • vozidlo svojím vybavením zodpovedá sériovému vyhotoveniu,
  • k vozidlu je k dispozícii vyplnená servisná knižka.

 

Vozidlo bude tesne pred prehliadkou a bezprostredne po nej skontrolované vyškoleným pracovníkom inšpekčnej organizácie TOPTEST. Nezdržíme Vás viac, ako 1 hodinu. Po absolvovaní prehliadky nám Vaše poznatky a názory zhrniete v jednoduchom dotazníku formou odpovedí na otázky Áno/Nie.

V prípade, že sa chystáte s vozidlom absolvovať pravidelnú servisnú prehliadku a rozhodnete sa aktívne s nami spolupracovať, vyplňte prosím priložený registračný formulár.

 
Bližšie podrobnosti Vám radi telefonicky poskytnú naši pracovníci. Kontaktujte nás.

Bližšie informácie o teste kvality servisu SEAT môžete nájsť aj na internetovej stránke importéra vozidiel (Porsche Slovakia) v Slovenskej republike. Viac…

Na záver by sme Vás chceli upozorniť, že test je vykonávaný bez vedomia kontrolovaného servisného partnera. Je pre nás veľmi dôležité, aby užívateľ vozidla svojím správaním minimalizoval riziko prezradenia a zabezpečil tak objektívne podmienky pre uskutočnenie testu.

Overte si kvalitu Vášho servisu!

Ak jazdíte na aute VW, Audi, Seat, Cupra, Ford alebo Hyundai, toto je ponuka pre Vás. Zástupcovia výrobcov (importéri) týchto vozidiel testujú svoje autorizované (značkové) servisy. Zapojte sa do akcie, ktorá pomôže zvýšiť kvalitu servisných služieb uvedených značiek a získajte zaujímavú odmenu. Pre viac informácií kliknite sem: