Vážená pani, vážený pán!

Všetci si uvedomujeme, že kvalita nesmie byť ponechaná náhode.
Spoločnosť Porsche Slovakia, oficiálny zástupca výrobcu vozidiel Cupra v SR, preto intenzívne pracuje so svojimi servisnými partnermi na priebežnom zlepšovaní servisných služieb tak, aby optimálne vyhovovali Vašim potrebám. Všetky značkové servisy Cupra sa pravidelne podrobujú overovaniu úrovne poskytovaných služieb prostredníctvom programu Test kvality servisu Cupra.

Porsche Slovakia Vás oslovuje prostredníctvom inšpekčnej organizácie TOPTEST a ponúka Vám účasť na tomto projekte. Aj Vy môžete prispieť k zlepšeniu kvality práce servisných zastúpení Cupra, za čo Vám vopred ďakujeme.

Výhodou pre Vás, ako používateľa vozidla (účastníka testu) sú:

  • overenie kvality servisu Vášho vozidla Cupra pod dohľadom testovacej organizácie – vozidlo po servisnej prehliadke opätovne skontroluje náš audítor kvality spolu so servisným technikom,
  • nižšie náklady na servisnú prehliadku – podľa typu vozidla a druhu servisnej prehliadky Vám za účasť na teste kvality Cupra vyplatíme odmenu až do 130 eur. Finančná odmena Vám bude vyplatená bezprostredne po ukončení testu.

Podmienky účasti

Podmienky realizácie testu kvality sú jednoduché. Stačí, aby ste mali k dispozícii bežný model osobného vozidla značky Cupra spĺňajúci nasledovné požiadavky:

  • vozidlo má najazdených maximálne 250 tis. km a nie je staršie ako 10 rokov,
  • vozidlo svojím vybavením zodpovedá sériovému vyhotoveniu,
  • vozidlo používa len jeden vodič (u firemných vozidiel),
  • k vozidlu je k dispozícii klasická papierová alebo elektronická servisná knižka.

Vozidlo bude tesne pred prehliadkou a bezprostredne po nej skontrolované vyškoleným technickým inšpektorom TOPTEST. Nezdržíme Vás pri tom viac, ako 1 hodinu. Po absolvovaní prehliadky spoločne vyplníme dotazník s Vašimi poznatkami a názormi formou jednoduchých odpovedí na otázky Áno/Nie.

Účasť na teste kvality servisu nie je nárokovateľná. Aktuálne možnosti Vašej účasti na teste budú vždy individuálne posudzované po geografickej, technickej a organizačnej stránke.

V prípade, že sa chystáte s vozidlom absolvovať pravidelnú servisnú prehliadku a rozhodnete sa aktívne s nami spolupracovať, vyplňte prosím priložený registračný formulár.

 

S postupom pri realizácii testu sa môžete oboznámiť aj na webstránke importéra SEAT.

V prípade, že Vás zaujímajú ďalšie detaily, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať tu alebo na telefónnom čísle 0904 471 156, kde radi zodpovieme Vaše otázky.

Neoslovujte prosím Váš servis Cupra, ani sa neobjednávajte s vozidlom na prehliadku bez predchádzajúcej dohody s naším pracovníkom. Test kvality musí byť realizovaný bez vedomia kontrolovaného servisného partnera Cupra. Je pre nás veľmi dôležité, aby používateľ vozidla svojím správaním minimalizoval riziko prezradenia a zabezpečil tak objektívne podmienky pre uskutočnenie testu.

Overte si kvalitu Vášho servisu!

Ak jazdíte na aute VW, Audi, Seat, Cupra, Ford alebo Hyundai, toto je ponuka pre Vás. Zástupcovia výrobcov (importéri) týchto vozidiel testujú svoje autorizované (značkové) servisy. Zapojte sa do akcie, ktorá pomôže zvýšiť kvalitu servisných služieb uvedených značiek a získajte zaujímavú odmenu. Pre viac informácií kliknite sem: