Dívame sa očami vašich zákazníkov

Spoločnosť TOPTEST s.r.o. realizuje rozsiahly sortiment aktivít v oblasti kontroly a zvyšovania kvality poskytovaných služieb, interných procesov, vzdelávania a výcviku personálu. Každý produkt je prispôsobený individuálnym požiadavkám objednávateľa s cieľom dosiahnuť zvýšenie počtu spokojných zákazníkov.

Viac o spoločnosti

Objednajte sa na
test kvality

Výrobcovia a predajcovia vozidiel už dávno zistili, že vozidlo nestačí iba predať novému klientovi, ale aby bol zákazník spokojný, musia mu ponúknuť aj kvalitné popredajné služby.

Viac

Metrologické pracovisko
Objednávka

Metrologické pracovisko TOPTEST s.r.o. je autorizované na výkon overovania analyzátorov výfukových plynov vozidiel so zážihovým motorom, tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel a momentových kľúčov.

Viac

Audity
štandardov

Pravidelné overovanie kvalitatívnych štandardov výrobcu pre predaj a servis vozidiel vytvára predpoklady pre zlepšovanie kvality služieb a zvyšovanie počtu spokojných zákazníkov.

Viac

Služby

Získajte nových zákazníkov

Zástupcovia výrobcov (importéri) týchto vozidiel testujú svoje autorizované (značkové) servisy. Zapojte sa do akcie, ktorá pomôže zvýšiť kvalitu servisných služieb uvedených značiek a získajte zaujímavú odmenu.

Absolvujte s nami
test kvality servisu

Dotazník

Absolvovali ste
s nami test servisu?

Pomôžte nám
zlepšiť sa!

Vyplnenie dotazníka vám nezaberie viac než 2 min.

Dotazník

O spoločnosti

TOPTEST s.r.o. je nezávislou a nestrannou inšpekčnou organizáciou.

Spoločnosť sa zameriava najmä na objektívne posudzovanie a overovanie kvality v oblasti predaja, údržby, diagnostiky, opráv a kontroly vozidiel (mystery shopping a phantom testing).

V súčasnosti TOPTEST kontroluje kvalitu v autorizovaných zastúpeniach značiek AUDI, FORD, HYUNDAI, SEAT, ŠKODA a VOLKSWAGEN v Slovenskej republike.

Viac o spoločnosti

Ponuka pre Vás

Overte si kvalitu
Vášho servisu!

Ak jazdíte na aute VW, Audi, Seat, Cupra, Ford alebo Hyundai, toto je ponuka pre Vás

Zástupcovia výrobcov (importéri) týchto vozidiel testujú svoje autorizované (značkové) servisy. Zapojte sa do akcie, ktorá pomôže zvýšiť kvalitu servisných služieb uvedených značiek a získajte zaujímavú odmenu.