Webstránka je internetová prezentácia ponuky služieb a tovaru, ktorou chcete osloviť potenciálnych klientov a poskytnúť im čo najviac užitočných informácií. Cieľom je presvedčiť budúceho zákazníka, aby si vybral ako dodávateľa služby práve Vašu firmu.

Koho oslovuje internet?

Čoraz viac ľudí v dnešnej dobe pri hľadaní potenciálnych dodávateľov využíva Internet. Pre každého moderného poskytovateľa služieb je práve táto skupina potenciálnych zákazníkov atraktívna. Prieskumy potvrdzujú, že prostredníctvom internetu Vás budú kontaktovať ľudia mladší, vzdelanejší, solventnejší a cieľavedomejší, než sú priemerní predstavitelia populácie.
Uchádzajte sa aj Vy o klientov, ktorí majú málo času, potrebujú rýchlo získať presné informácie o Vašich cenách, rozsahu služieb, pracovnom čase a pod. Ak dnes nemáte internetovú prezentáciu svojej prevádzky alebo ju vyhľadávače nevedia nájsť, najzaujímavejšia skupina zákazníkov Vás jednoducho obíde.
Máte pocit, že Vašu prevádzku STK predsa každý obyvateľ mesta pozná, a nemá zmysel informovať o jej polohe a službách? V tom prípade sa vzdávate mladých zákazníkov, majiteľov nových áut, ktorí majú navštíviť STK prvýkrát, prechádzajúcich motoristov z okolitých obcí…

Na čo má slúžiť dobrá webstránka?

Dobre navrhnutá webstránka má v prvom rade prilákať klienta a presvedčiť ho, že najlepšie urobí, ak si službu, ktorú potrebuje, objedná práve u Vás. Dostatok sprievodných informácií sa môže dokonca postarať o to, že zákazník až na Vašej stránke zistí, že službu potrebuje. Ak sa už motorista rozhodol pre Vaše služby, potrebuje vedieť, aká je ich cena, ako sa môže objednať, kde Vás nájde a pod.
Dobrá webstránka Vám výrazne uľahčí napr. aj odovzdávanie informácií telefonujúcim zákazníkom, ktorých stačí odkázať na príslušnú internetovú adresu namiesto faxovania propagačných letákov alebo ich zasielania poštou. Na internet sa vojde oveľa komplexnejšia ponuka a klient ju môže mať pred očami za pár sekúnd. Ďalšou výhodou je, že webstránku ľahko a rýchlo aktualizujete za oveľa menšie náklady ako tlačené materiály.

Ako by mala vyzerať kvalitná internetová prezentácia?

Vzhľad a obsah internetovej prezentácie je vecou individuálneho vkusu, ale existuje niekoľko základných informácií, ktoré by na dobrej stránke nemali chýbať:

  • Úvodná strana (optimalizovaná pre vyhľadávače)
  • Predstavenie firmy – predmet podnikania, kontaktné údaje
  • Služby a produkty, ktoré firma poskytuje
  • Formulár na objednanie služby
  • Akcie – aktuálne ponuky, zľavy
  • Otázky a odpovede
  • Kde nás nájdete – lokalizácia prevádzky

Ako na to?

Ak sa rozhodnete pre našu ponuku oslovte nás a spoločne pripravíme riešenie, ktoré najviac vyhovuje Vašim predstavám. Vyberieme služby a produkty, ktoré sú pre Vaše pracovisko typické, pripravíme ich popis a ponúkneme ich cez internet Vaším budúcim zákazníkom. Ak budete mať záujem, môžeme pravidelne kontrolovať obsah Vašej internetovej prezentácie po formálnej aj odbornej stránke a navrhovať potrebné aktualizácie. Nie vždy si totiž dokážete nájsť toľko času, aby ste v pravidelných intervaloch preverili informácie, ktoré poskytujete zákazníkom.

Aká je cena našich služieb?

Vzhľadom na to, že každá webstránka je originálnym produktom šitým na mieru, nie je možné stanoviť cenu tohto produktu vopred bez konkrétneho zadania. Kontaktujte nás a po vymedzení rozsahu prezentovaných služieb a pochopení Vašej predstavy o funkčnosti internetovej prezentácie Vám obratom vypracujeme cenovú ponuku.

 

TOPTEST prospekt