Akreditované Metrologické pracovisko TOPTEST s.r.o. je autorizované na výkon overovania analyzátorov výfukových plynov vozidiel so zážihovým motorom, tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel a momentových kľúčov.

Osvedčenie o akreditácii SNAS č. K-135 zo dňa 20.09.2020.
Rozhodnutie o autorizácii ÚNMS SR č. UNMS/04197/2020-900/016978/2020.

Po dôkladnej celoročnej príprave sme rozšírili ponuku služieb TOPTEST s.r.o. aj na oblasť metrológie.
V prípade, že hľadáte spoľahlivého a zodpovedného dodávateľa pre overovanie/kalibráciu meradiel, oznamujeme Vám, že od 21. januára 2021 vykonáva Metrologické pracovisko TOPTEST s.r.o. overovanie a kalibráciu nasledovných meradiel:

  • analyzátory výfukových plynov motorových vozidiel so zážihovým motorom,
  • tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel,
  • momentové kľúče.

 

Ponúkame Vám kvalitné, zákaznícky orientované služby, ktorých súčasťou je:

  • pohodlné objednávanie overenia/kalibrácie cez internetový formulár
  • overovanie/kalibrácia meradiel na mieste u zákazníka alebo v kalibračnom laboratóriu (momentové kľúče iba v laboratóriu),
  • vydanie certifikátu o overení alebo kalibračného certifikátu (v cene služby),
  • vloženie elektronickej kópie certifikátu o overení do AISEK (voliteľná služba pre PEK),
  • optimalizácia cestovných nákladov pri včasnom objednaní služby,
  • pripomínanie termínu nasledujúceho overenia e-mailom a telefonicky.

 

Kontakt:
Ing. Radovan Belák, metrológ, tel.: 0904 371 461, e-mail: metrologia@toptest.sk

Adresa pre zasielanie meradiel:
Metrologické pracovisko TOPTEST s.r.o., Bratislavská 25, 949 01 Nitra