Prístrojové vybavenie staníc technickej kontroly a pracovísk emisných kontrol podlieha povinnému schvaľovaniu vhodnosti podľa zákona NR SR č. 106/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov. Prevádzkový softvér zariadení používaných na výkon technických a emisných kontrol musí umožňovať vykonať kontrolu rôznych kategórií a modifikácií vozidiel podľa platných metodických pokynov MDPT SR.

Pre výrobcov meradiel a diagnostických zariadení alebo ich oficiálnych zástupcov v SR ponúkame odbornú asistenciu v procese prípravy zariadenia na overenie jeho vhodnosti pre použitie pri TK alebo EK.

Podľa vopred dohodnutého rozsahu služieb zabezpečujeme:

 

  • analýzu platných predpisov pre danú oblasť merania
  • analýzu existujúceho softvérového vybavenia (akceptujeme aj anglickú alebo nemeckú jazykovú verziu)
  • spracovanie diferenčných požiadaviek na úpravu existujúceho softvérového vybavenia
  • spracovanie algoritmických podkladov s podrobným funkčným popisom pre programovanie prevádzkového softvéru podľa platných metodických požiadaviek
  • funkčné testovanie predbežných pracovných verzií prevádzkového softvéru meradla
  • formulovanie požiadaviek na úpravu a opravu softvéru v slovenskom, nemeckom alebo anglickom jazyku
  • operatívne telefonické alebo e-mailové konzultácie s programátorom výrobcu
  • poradenstvo pri špecifikovaní odporúčanej zostavy a doplnkového príslušenstva vhodného pre výkon TK a EK
  • odborné posúdenie, prípadne úpravu a doplnenie návodu na obsluhu v slovenskom jazyku
  • poradenstvo v oblasti metrologického zabezpečenia meradiel

 

V prípade, že Vás naša ponuka zaujala kontaktujte nás, radi Vám poskytneme podrobnejšie informácie.

Overte si kvalitu Vášho servisu!

Ak jazdíte na aute VW, Audi, Seat, Cupra, Ford alebo Hyundai, toto je ponuka pre Vás. Zástupcovia výrobcov (importéri) týchto vozidiel testujú svoje autorizované (značkové) servisy. Zapojte sa do akcie, ktorá pomôže zvýšiť kvalitu servisných služieb uvedených značiek a získajte zaujímavú odmenu. Pre viac informácií kliknite sem: