*HELPonline

Každé zariadenie má po inštalácii upgrade súpravy na OS MS Windows 10 počas nasledujúcich 12 mesiacov aktívnu diaľkovú softvérovú podporu *HELPonline.

SÚPRAVA PRE UPGRADE BEA 750 NA MS WINDOWS 10

Obsah súpravy

 1. 128 GB SSD pevný disk
 2. licencia pre inštaláciu MS Windows 10 Enterprise LTSC

Balík inštalačných služieb

 1. zálohovanie dát používateľa
 2. inštalácia nového systému BIOS
 3. inštalácia operačného systému MS Windows 10
 4. inštalácia softvéru Bosch CDC server
 5. inštalácia aplikácie EmiTest ET 1.1 SK
 6. konfigurácia pripojených meracích periférií Bosch
 7. konfigurácia bezpečnostných certifikátov
 8. licencovanie SW EmiTest ET
 9. obnovenie dát používateľa
 10. overenie funkčnosti BEA 750 a protokolárne
  odovzdanie zariadenia.

Kontakt pre bližšie informácie:

  Ing. Radovan Belák +421 904 371 461
  Ing. Tomáš Rosival +421 911 188 594