Sporadické zvýšenie nameranej hodnoty dymivosti pri nízkych teplotách v zimnom období.

 

Počas merania dymivosti pri teplotách na dolnej hranici použiteľnosti prístroja (cca 5 °C), je veľmi dôležité, aby bola zabezpečená pravidelná údržba dymovej komory. V opačnom prípade môže dôjsť k zvýšeniu nameranej hodnoty dymivosti kvôli zrážaniu vlhkosti z výfukových plynov v meracej trubici a optických prvkoch – zdroj a snímač.

Dymová komora BEA070 Technická údržba