Adresa

TOPTEST s.r.o.

Bratislavská 25

949 01 Nitra

Kontakt

Mobil: 0918 590 373

E-mail: toptest@toptest.sk

Fakturácia

IČO: 36363529

IČ DPH: SK2022190566

DIČ: 2022190566

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 18161/N

Nechajte
nám správu

    V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 súhlasím so spracovaním, správou, uchovaním, používaním a kopírovaním mojich osobných údajov (v rozsahu: titul, meno, priezvisko, telefón, e-mail) spoločnosťou TOPTEST s.r.o., Bratislavská 25, 949 01 Nitra, IČO 36363629 za účelom kontaktovania spoločnosti prostredníctvom webovej stránky. Svoj súhlas dávam na dobu 4 rokov a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty a to písomnou formou.