Bezplatná infolinka

0800 444 001Registračný formulár


Osobné údaje

Oslovenie:
Meno a priezvisko*:
Adresa:
Mesto:
Telefónne číslo (mobil)*:
E-mail:
V ktorých hodinách Vás môžeme telefonicky kontaktovať?

Údaje k vozidlu

Výrobné číslo karosérie (VIN)*: 17 miestny kód
Typ vozidla:
Objem motora:
Druh pohonu:
Dátum prvého prihlásenia do evidencie
(z Osvedčenia o evidencii vozidla):
napr. 1.10.2007
Stav počítadla odjazdených km: napr. 120 000 km
Počet km najazdených ročne (cca): napr. 40 000 km
Servisná knižka:
Predpokladaný termín servisnej prehliadky: napr. október 2012
Chyby na vozidle, požadované dodatočné práce, príp. iné poznámky:

Údaje o predchádzajúcej servisnej prehliadke

Pri km:
Dátum:

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 súhlasím so spracovaním, správou, uchovaním, používaním a kopírovaním mojich osobných údajov (v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo OP, ulica, číslo orientačné a popisné, mesto, PSČ, telefón, e-mail a podpis) spoločnosťou TOPTEST s.r.o., Bratislavská 25, 949 01 Nitra, IČO 36363629 za účelom výkonu testu kvality servisných služieb značky Hyundai. Svoj súhlas dávam na dobu 8 rokov a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty a to písomnou formou.


Do obdĺžnika vpravo vpíšte prosím zobrazený kontrolný reťazec:


* - povinné položky formulára

 

Hľadáme mystery shoperov

Hľadáme mystery shopperov

Pre naše projekty hľadáme vhodných spolupracovníkov na pozíciu Mystery Shopper.

 

Aktuálna ponuka

Overte si kvalitu Vášho servisu!

Ak jazdíte na aute VW, Audi, Seat, Ford alebo Hyundai, toto je ponuka pre Vás. Zástupcovia výrobcov (importéri) týchto vozidiel testujú svoje autorizované (značkové) servisy. Zapojte sa do akcie, ktorá pomôže zvýšiť kvalitu servisných služieb uvedených značiek a získajte zaujímavú odmenu. Pre viac informácií kliknite sem:

 

 
 
Copyright ©2019 TOPTEST s.r.o., všetky práva vyhradené. Webdesign by zonemedia.sk