Postup objednania a aktivácie služby *HELPonline

  1. Vyplníte a odošlete objednávku.
  2. Na Váš e-mail zašleme Potvrdenie prijatia objednávky.
  3. Ak objednávka nebude úplná, budeme Vás telefonicky kontaktovať.
  4. Zašleme Vám zálohovú faktúru.
  5. Po uhradení faktúry Vám aktivujeme službu *HELPonline.
  6. Poštou Vám na fakturačnú adresu zašleme daňový doklad – faktúru.