1. Služby softvérovej podpory pre používateľov emisných staníc Bosch BEA

Položka Názov služby Špecifikácia služby Cena bez DPH pre jedno zariadenie Bosch BEA
1.1. *HELPonline 2020 Diaľková softvérová a metodická podpora s diaľkovou diagnostikou problémov pri meraní emisií pre rok 2020 150,00 €

 

Podmienky poskytovania služby:

 1. Podmienkou poskytovania služby *HELPonline je, aby zariadenie Bosch BEA bolo pripojené k internetu, aby bolo udržiavané podľa požiadaviek výrobcu, a aby bolo vybavené aktuálnymi a schválenými verziami softvéru EmiTest a Bosch.
 2. Služba *HELPonline je poskytovaná pre každú zostavu Bosch BEA osobitne, v prípade jedného PEK sa podľa počtu prístrojov BEA uplatní progresívna zľava 5 % pre dva, 10 % pre tri a 15 % pre štyri prístroje.
 3. Služba *HELPonline pre konkrétny prístroj BEA je aktivovaná ihneď po uhradení predplatného pre rok 2020 a poskytuje sa do 31.12.2020 počas pracovných dní v čase od 8:00 do 15:00 hod.
 4. Pri dodatočnom objednaní služby *HELPonline v neskoršom období, môže byť jej cena navýšená o náklady spojené s inštaláciou chýbajúcich aktualizácií softvéru.

2. Softvérové produkty EmiTest (ceny platné od 01.07.2020)

Položka Názov SW aplikácie Špecifikácia softvérového produktu Cena bez DPH
2.1. ET 1.0 SK Licencia pre oficiálne pracoviská emisnej kontroly (PEK) určená pre BEA 750/950. 990,00 €
2.2. ET 1.0 SERVIS Licencia pre autorizované aj nezávislé autoservisy určená pre BEA 550/750/950. 990,00 €

 

Podmienky objednania a inštalácie softvérových produktov:

Licencie k Softvérovým produktom je možné objednať výhradne prostredníctvom Obchodných partnerov TOPTEST s.r.o. cez ich informačné a distribučné kanály.

Softvérový produkt EmiTest môže nainštalovať iba certifikovaný technik. Podmienkou inštalácie je súčinnosť objednávateľa vrátane prítomnosti osôb zodpovedných za IT, stabilné internetové pripojenie a sprístupnenie aktuálnych údajov určených k spracovaniu. Dôvodom certifikovanej inštalácie sú presne definované postupy pri implementácii produktu do zariadenia BEA.
TOPTEST pre tieto účely certifikuje vlastných zamestnancov a zamestnancov Obchodných partnerov.

 

Zoznam Obchodných partnerov TOPTEST s.r.o., ktorých technici majú zodpovedajúcu certifikáciu pre inštaláciu softvéru EmiTest:

 1. Ľubomír Voska – BTS 3, Hálova 7, Bratislava,
  tel. 0908 751 940,
  e-mail: oversro@gmail.com
 2. PETERSON TECHNIK, s.r.o., Centrála Bratislavská 11, Nitra,
  037 651 77 10, 0908 554 054, 037 6517713,
  e-mail: servis@peterson-technik.sk